کالای فیزیکی

آخرین کار ( اوهاد ناهارین ) / Last Work ( Ohad Naharin )

آخرین کار ( اوهاد ناهارین ) / Last Work ( Ohad Naharin )
آخرین کار ( اوهاد ناهارین ) / Last Work ( Ohad Naharin )
آخرین کار ( اوهاد ناهارین ) / Last Work ( Ohad Naharin )
کالای فیزیکی

آخرین کار ( اوهاد ناهارین ) / Last Work ( Ohad Naharin )

۶۵٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

«آخرین کار» جدیدترین اثر ناهارین ، (70 دقیقه) برای گروه رقص باتشوا است. در بهار 2015 طی یک پروسه تمرینی فشرده ده هفته ای با 18 عضو گروه رقص باتشوا، که اکثر آنها چندین سال برای باتشوا رقصیده اند، ایجاد شد.