سوالات پرتکرار

مدت زمان آماده سازی و ارسال سفارش چقدر است ؟

سفارش بین 5 تا 7 روز پس از تکمیل پرداخت به دست مشتریان میرسد

پیگیری سفارش از چه طریقی است ؟

پیگیری سفارش از طریق صفحه اینستاگرام ( Theatrebin ) میباشد