کالای فیزیکی

آنتونی و کلئوپاترا ( ویلیام شیکسپیر ) / ( Anthony & Cleopatra ( William Shakespeare

آنتونی و کلئوپاترا  ( ویلیام شیکسپیر ) / ( Anthony & Cleopatra ( William Shakespeare
آنتونی و کلئوپاترا  ( ویلیام شیکسپیر ) / ( Anthony & Cleopatra ( William Shakespeare
آنتونی و کلئوپاترا  ( ویلیام شیکسپیر ) / ( Anthony & Cleopatra ( William Shakespeare

آنتونی و کلئوپاترا ( ویلیام شیکسپیر ) / ( Anthony & Cleopatra ( William Shakespeare

ناموجود
اضافه به سبد خرید

این نمایش آنتونی سردار بزرگ رومی را چون عاشق دل‌باخته‌ای تصویر می‌کند که آنچنان در دام عشق کلئوپاترا، ملکه مصر، اسیر گشته که سلطنت و لشکرکشی و مسئولیت‌های دیگر خود را در مقام سرداری رومی به هیچ می‌شمارد. و اگرچه ضرورت اقتضا می‌کند که به خاطر سازش با همکار خود قیصر اکتاویوس به روم بازگردد و با خواهر او ازدواج کند، عشق کلئوپاترا بار دیگر باعث می‌شود که همه چیز را ترک کند و به مصر بازگردد. عاقبت رقابت سیاسی بین دو سردار رومی منجر به جنگ می‌شود و آنتونی شکست می‌خورد و خودکشی می‌کند. کلئوپاترا هم پس از مرگ دلدادهٔ خود برای این که او را در رکاب قیصر اکتاویوس به اسارت به روم نبرند، دست به خودکشی می‌زند.

( زیرنویس فارسی )