کالای فیزیکی

جولیوس سزار ( ویلیام شیکسپیر ) / ( Julius Caesar ( William Shakespeare

جولیوس سزار ( ویلیام شیکسپیر ) /  ( Julius Caesar  ( William Shakespeare
جولیوس سزار ( ویلیام شیکسپیر ) /  ( Julius Caesar  ( William Shakespeare
جولیوس سزار ( ویلیام شیکسپیر ) /  ( Julius Caesar  ( William Shakespeare

جولیوس سزار ( ویلیام شیکسپیر ) / ( Julius Caesar ( William Shakespeare

۷۹٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

سزار با پیروزی به رم برمی گردد و مردم برای جشن گرفتن از خانه های خود بیرون می ریزند. نخبگان تحصیل کرده که از محبوبیت خودکامه نگران شده اند ، برای پایین آوردن او توطئه می کنند. پس از ترور او ، جنگ داخلی در خیابان های رم فوران می کند.

( زیرنویس فارسی )