کالای فیزیکی

شب دوازدهم ( ویلیام شیکسپیر ) / ( Twelfth Night ( William Shakespeare

شب دوازدهم ( ویلیام شیکسپیر ) / ( Twelfth Night ( William Shakespeare
شب دوازدهم ( ویلیام شیکسپیر ) / ( Twelfth Night ( William Shakespeare
شب دوازدهم ( ویلیام شیکسپیر ) / ( Twelfth Night ( William Shakespeare

شب دوازدهم ( ویلیام شیکسپیر ) / ( Twelfth Night ( William Shakespeare

ناموجود
اضافه به سبد خرید

اورسینیو دوک محبوب ایلیریا، از فرط سیری و پول و جاه با بازی کردن نقش افتادن در دام عشق؛ دل بیمار و روح احساساتی خود را تا سرحد حالت جذبه و نشوه برانگیخته‌است. معشوقه او البته کسی جز کنتس اولیویای زیبای شهر نیست، که قصری در همسایگی کاخ دوک دارد. اورسینو به منظور ابراز عشق و شروع خواستگاری پیام و هدیه‌ای توسط قاصد جدید خود، سزاریوی جوان، برای کنتس می‌فرستد. اما نمی‌داند سزاریو که به تازگی به خدمت او درآمده ...

کمدی شب دوازدهم از شیکسپیر با صحنه ای بی نظیر و متحرک ، بهترین بازیگران و شیکسپیرین های بریتانیا

( زیرنویس فارسی )