کالای فیزیکی

مهابهاراتها ( پیتر بروک ) / ( Mahabharatha ( Peter Brook

مهابهاراتها ( پیتر بروک ) / ( Mahabharatha ( Peter Brook
مهابهاراتها ( پیتر بروک ) / ( Mahabharatha ( Peter Brook
مهابهاراتها ( پیتر بروک ) / ( Mahabharatha ( Peter Brook

مهابهاراتها ( پیتر بروک ) / ( Mahabharatha ( Peter Brook

۶۵٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

مهابهاراتا مجموعه 6 قسمتی به کارگردانی پیتر بروک با بازی ریچارد چیشلاک

داستان شامل حوادث حماسی بین دو خانواده متخاصم ، Pandavas (نمایندگی طرف خوب) و Kauravas (نماینده طرف شر) است. هر دو طرف ، فرزندان پادشاهان و خدایان ، برای سلطه می جنگند. خدای کریشنا به هر دو آنها توصیه کرده است که در هماهنگی زندگی کنند و از شهوت خونین قدرت خودداری کنند. هنوز مبارزات آنها نظم جهان را تهدید می کند. چارچوب این طرح با گفتگویی بین حکیم برهمن ویاسا و خدای هندو گانشا انجام می شود و به سمت پسری هندی که نامش نیامده است و در جستجوی داستان نژاد بشر به او مراجعه می کند ، هدایت می شود.